Začala evolúcia skôr ako život?

Základná forma prirodzeného výberu existovala pravdepodobne aj v prapôvodnej zmesi ešte pred vznikom života na Zemi. Ak by to tak bolo, eventuálny príchod života bol vďaka prebiotickým molekulám pravdepodobnejší. Väčšina expertov si myslí, že život vznikol zo zložitých molekúl nukleových kyselín a bielkovín, ktoré sa nachádzali v zmesi jednoduchších celkov zviazaných chemickými väzbami.

Martin Nowak a Hisashi Ohtsuki, matematickí biológovia z Harvardskej univerzity použili jednoduché rovnice na modelovanie rastu reťazcov stavebných blokov, pomocou čoho chceli vysvetliť možnosť nastania na prvý pohľad nevšednej situácie. Model ukázal, že dlhšie reťazce by mali byť zriedkavejšie ako krátke, pretože si vyžadujú viac väzobných reakcií. A ak niektorá z nich prebieha rýchlejšie než iná, reťazce rastúce pomocou tejto reakcia sa v zmesi vyskytujú najčastejšie.

Tento ekvivalent prirodzeného výberu robí z prapôvodnej zmesi podľa slov vedcov zaujímavé miesto. „Vykazuje bohatú evolučnú dynamiku – nazval by som to skôr preevolučná dynamika – kde máte rôznorodosť, informácie a komplikovanú chémiu,“ povedal Nowak. Taký systém, plný nových interagujúcich molekúl, by bol ideálnym prostredím pre vznik molekúl s vlastnosťami, ktoré ovplyvnia zhromažďovanie vlastných kópií. Nowakov prebiotický výber by mohol slúžiť na prečistenie schopnosti zhromažďovať sa zabezpečením pretrvávania lepších replikátorov.

Nowakov model rovnako predpovedá, že najlepší replikátor bol rýchly a presný tak, že dominoval populácii, využíval najviac zdrojov a spôsobil zánik ostatných prebiotických sekvencií. To je prah života. „Jednoducho povedané život zničil všetko, čo bolo pred ním,“ povedal Nowak. „Zjedol lešenie, ktoré ho pomáhalo postaviť.“ Nowak tým, že ukázal prepojenie prirodzeného výberu a pôvodu života, pomohol postaviť most medzi neživými a živými systémami.

Zdroj: equark.sk

Citát

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP