Slon mal vodného predka

Pred 37 miliónmi rokov žil podľa skamenelín predok slona vo vode a mal podobný štýl života ako hroch. Zviera sa podobalo tapírovi, kopytníku, ktorý vyzerá ako kríženec medzi koňom a nosorožcom.

Vedci z Oxfordskej univerzity a Stony Brook University v New Yorku analyzovali chemické stopy prítomné v skamenených zuboch. Tie indikovali, že sa zviera odieralo o rastliny v riekach a močiaroch. Výskum by mohol pomôcť porozumieť životu a správaniu súčasných slonov.

Erik Seiffert, spoluautor výskumu, povedal: „Doteraz sme predpokladali, že slony sa vyvinuli zo suchozemských predkov a mali vždy rovnaký druh života. Teraz musíme premýšľať, ako sa ich život menil v dôsledku rôznych foriem existencie v minulosti. Pomôže nám to pochopiť pôvod anatómie a správania dnešných slonov.“

Dôkaz na základe DNA dosvedčil, že slony sú príbuzné morských lamantínov a dugongov a suchozemského cicavca podobného králikovi damana. Tento dôkaz podnietil vznik teórie, že slony a ich vyhynutí príbuzní sa vyvinuli zo živočíchov žijúcich vo vode.

Vedci skúmali skameneliny zubov dvoch druhov patriacich medzi vyhynuté cicavce príbuzné so slonom a vzdialene aj s morskou kravou. Žili v severnom Egypte počas eocénu pred približne 37 miliónmi rokov.

Alexander Liu a Erik Seiffert analyzovali izotopy kyslíka a uhlíka pomocou ktorých sa snažili dozvedieť o živote zvierat a ich stravovacích návykoch. Signály hovoria, že Barytherium a Moeritherium, ako sa živočíchy nazývajú, žili väčšinou vo vode a živili sa vegetáciou rastúcou v riekach a močiaroch. V tom čase boli púšte severného Egypta, z ktorých pochádzajú nálety, pokryté dažďovým pralesom a močiarmi.

Erik Seiffert povedal: „Vzor izotopov, ktorý sme objavili v ich zuboch, sa veľmi podobá zoru, ktorý sa nachádza v zuboch žijúcich vodných cicavcov. Podporuje to hypotézu, že v niektorom bode dávnej evolúcie slonov žili živočíchy väčšinu svojho života vo vode.

Alexander Liu povedal, že zviera nebolo úplne vodné, pretože mu chýbali charakteristické znaky vodných živočíchov ako napr. predĺžené telo alebo plutvovité končatiny. „Zdá sa, že Moeritherium bolo zviera živiace sa vodnými rastlinami, ktoré žilo vo vode podobne ako hrochy,“ povedal Liu.

Nie je jasné ako a prečo opustili predchodcovia slonov vodu a začali žiť na súši. Jedna teória tvrdí, že ochladenie na konci eocénu vysušilo močiare a rieky a to donútilo zvieratá začať žiť na suchej zemi.

„Nemáme dostatok dôkazov aby sme mohli povedať, že je to pravda,“ povedal Liu. „Máme len veľa kúskov skladačky.“

Zdroj: napísal: Boris Bokor
http://www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=632&action=itemclick&tname=inlist_last&pr=click,default, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7347284.stm

0 komentárov:

Citát

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP