Tajomstvo evolúcie škótskych oviec

Vedci z univerzity v Sheffielde objavili ako súčasť medzinárodného tímu tajomstvo, prečo tmavé ovce na škótskom ostrove záhadne vymierajú a zdá sa, že ich riešenie zjavne odporuje Darwinovej evolučnej teórii.

Jacob Gratten a Jon Slate z oddelenia vied o rastlinách a zvieratách viedli tím vedcov, ktorý zistil, že gén zodpovedný za tmavé sfarbenie oviec je prepojený s inými génmi v tele oviec, ktoré znižujú kondíciu oviec.

Vedci sledovali zafarbenie voľne žijúcich Soayských oviec na ostrove Hirta v súostroví St. Kilda. Na Hirte majú asi tri štvrtiny oviec tmavé sfarbenie, zvyšok je svetlých. Napriek faktu, že tmavé ovce sú väčšie, čo je zvyčajne znakom reprodukčného úspechu, frekvencia bledo sfarbených oviec sa za posledných 20 rokov zvýšila.

Darwinova teória by predpovedala, že vďaka tomu, že tmavé ovce sú zdatnejšie, bude sa im dariť lepšie ako svetlejším a nakoniec zostanú na svete len tmavé ovce. Výskum ukázal, že proces evolúcie prirodzeným výberom medzi Soayskými ovcami nie ja taký zjavný a v skutočnosti je omnoho zložitejší.

Dr. Gratten a kolegovia použili štatistický genetický prístup podobný tomu, ktorý sa používa v lekárskej genetike pri snahe o zmapovanie génov ľudskej choroby, napríklad srdcových chorôb alebo cukrovky. Zistili, že znak tmavého sfarbenia ovce zvyčajne dedia aj so skupinou génov, ktoré zväčšujú veľkosť ale znižujú úspech reprodukcie. Znak bledého sfarbenia je naopak spojený so skupinou génov, ktoré znižujú veľkosť ale zvyšujú úspech reprodukcie.

Objav znamená, že ovce s jednou kópiou tmavého génu a jednou kópiou svetlého génu sú pomerne veľké a tiež majú pomerne veľký úspech rozmnožovania. Ovce s dvomi kópiami tmavého génu sú síce veľké, ale nedosahujú až taký úspech pri rozmnožovaní. Ovce s dvomi kópiami bledého génu sú síce malé, ale úspešne sa rozmnožujú. Znamená to teda, že z hľadiska genetiky existujú dva druhy tmavých oviec, hoci navonok sú úplne identické.

Vedci pri výskume vychádzali z 20-ročných údajov. Dr. Gratten povedal: „Cieľom štúdie bolo lepšie pochopiť evolúciu prirodzeným výberom. Výskum pomenoval dôležitý problém evolučnej biológie. Ukázal, že predpovedať evolučnú reakciu na výber je ťažké bez znalosti previazanosti skupín génov. Tiež ukázal, že pochopenie vnútorných genetických väzieb súvisiacich s vonkajším viditeľným znakom je veľmi dôležité pre porozumenie evolúcii.“

Zdroj: napísal: Boris Bokor
http://www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=522&action=itemclick&tname=onhome&pr=click,default, http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080117140834.htm

0 komentárov:

Citát

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP